Opvangvormen

 

Opvangvormen kinderdagverblijf

Variant A: (opvang op dagdelen 51 weken).

 • Opvang op vaste dagen in dagdelen van 7 uur – 12.30 uur en 12.30 uur – 18 uur voor 51 weken per jaar.
 • Uren afmelden om te ruilen voor een andere dag is mogelijk tot 2 werkdagen van te voren.
 • Maximaal 33 uur kan in het ruilpotje, ruiluren zijn geldig tot einde van het contract.
 • Extra uren aanvragen en ruiluren inzetten doet u in de Konnect ouder app en deze verzoeken worden toegewezen als er ruimte is op de groep

Variant B: opvang in schoolweken inclusief vakantie-urenbudget voor opvang tijdens 8 vakantieweken.

 • Opvang op vaste dagen op door u aangegeven tijden.
 • Afname minimaal 6 uur aaneengesloten per dag.
 • Opvang tijdens 40 schoolweken en door u te bepalen 8 vakantieweken per jaar.
 • Als vakantie minimaal 6 weken van te voren wordt aangevraagd voor de vaste opvangdagen dan wordt een plek gegarandeerd.
 • Het vakantiebudget is ook inzetbaar voor extra opvang tijdens schoolweken.
 • Uren afmelden om te ruilen voor een andere dag is mogelijk tot 2 werkdagen van te voren.
 • Maximaal 33 uur kan in het ruilpotje, ruiluren zijn geldig tot einde van het contract.
 • Extra uren aanvragen en ruiluren inzetten doet u in de Konnect ouder app en deze verzoeken worden toegewezen als er ruimte is op de groep

Variant C: opvang op dagdelen tijdens schoolweken

 • Opvang op vaste dagen in dagdelen van 7 uur – 12.30 uur en 12.30 uur – 18 uur tijdens schoolweken
 • Uren afmelden om te ruilen voor een andere dag is mogelijk tot 2 werkdagen van te voren.
 • Maximaal 33 uur kan in het ruilpotje, ruiluren zijn geldig tot einde van het contract.
 • Ruiluren zijn inzetbaar voor schooldagen.
 • Extra uren aanvragen en ruiluren inzetten doet u in de Konnect ouder app en deze verzoeken worden toegewezen als er ruimte is op de groep

Variant D:  Geheel Flexibel met een urenbudget

 • Minimum aantal opvanguren per jaar 498 uur en 6 uur aaneengesloten per dag.
 • Opvang mogelijk op alle werkdagen. Geen minimale afname per maand.
 • Het urenbudget wordt gelijkmatig over het jaar in rekening gebracht.
 • Aanmelding en afmelding van opvang gaat via de Konnect ouder app.
 • Als aanmelding minimaal 6 weken van te voren plaatsvindt wordt de opvang gegarandeerd goedgekeurd.
 • Als minder dan 6 weken van te voren opvang wordt aangevraagd dan wordt de opvang toegewezen als er ruimte is op de groep.
 • Afmelding van ingeplande opvang kan. Indien de afmelding minimaal vier weken van te voren plaatsvindt dan worden afgemelde uren weer toegevoegd aan het budget.

Opvangvormen buitenschoolse opvang

Variant A: Opvang tijdens 51 weken

 • Opvang op vaste dagen.
 • Voorschoolse opvang vanaf 7 uur en naschoolse opvang tot 18 uur.
 • Tijdens vakantiedagen opvang vanaf 7 uur tot 18 uur.
 • Uren afmelden om te ruilen voor een andere dag is mogelijk tot 2 werkdagen van te voren.
 • Maximaal 33 uur kunnen in het ruilpotje, ruiluren zijn geldig tot einde van het contract.
 • Extra uren aanvragen en ruiluren inzetten doet u in de Konnect ouder app en deze verzoeken worden toegewezen als er ruimte is op de groep.

Variant B: opvang in schoolweken inclusief vakantie-urenbudget voor opvang tijdens 8 vakantieweken.

 • Opvang op vaste dagen en tijden tijdens schoolweken
 • Voorschoolse opvang vanaf 7 uur en naschoolse opvang tot 18 uur.
 • Tijdens vakantiedagen opvang vanaf 7 uur tot 12.30 uur en 12.30 uur tot 18 uur.
 • De vakantieopvang plant u zelf in naar behoefte via de Konnect ouder app.
 • Vakantieuren zijn ook in te plannen voor extra opvang op schooldagen.
 • Uren afmelden om te ruilen voor een andere dag is mogelijk tot 2 werkdagen van te voren.
 • Maximaal 33 uur kan in het ruilpotje, ruiluren zijn geldig tot einde van het contract.
 • Ruiluren zijn inzetbaar voor school- en vakantiedagen.
 • Extra uren aanvragen en ruiluren inzetten doet u in de Konnect ouder app en deze verzoeken worden toegewezen als er ruimte is op de groep.

Variant C: alleen opvang tijdens schoolweken.

 • Opvang op vaste dagen en tijden tijdens schoolweken.
 • Uren afmelden om te ruilen voor een andere dag is mogelijk tot 2 werkdagen van te voren.
 • Maximaal 33 uur kan in het ruilpotje, ruiluren zijn geldig tot einde van het contract.
 • Ruiluren zijn inzetbaar voor schooldagen.
 • Extra uren aanvragen (bijv. voor vakantie)en ruiluren inzetten doet u in de Konnect ouder app en deze verzoeken worden toegewezen als er ruimte is op de groep.

Variant D: opvangdagen Flexibel met een urenbudget.

 • Met een minimum van 318 uur af te nemen uren per jaar
 • Opvang mogelijk op alle werkdagen. Geen minimale afname per maand.
 • Het urenbudget wordt gelijkmatig over het jaar in rekening gebracht.
 • Opvang is per dagdeel.
 • Voorschoolse opvang vanaf 7 uur en naschoolse opvang tot 18 uur.
 • Tijdens vakantiedagen: ochtenddeel vanaf 7 uur tot 12.30 uur en/of een middagdeel welke loopt van 12.30 uur tot 18 uur.
 • Als de aanmelding minimaal 6 weken van te voren plaatsvindt wordt de opvang gegarandeerd.
 • Aanmelding opvang gaat via de Konnect ouder app.
 • Afmelding van ingeplande opvang kan. Indien de afmelding minimaal vier weken van te voren plaatsvindt dan worden afgemelde uren weer toegevoegd aan het budget.
 • Als minder dan 6 weken van te voren opvang wordt aangevraagd dan wordt de opvang toegewezen als er ruimte is op de groep.

Heeft u een vraag over een van onze diensten of wilt u een afspraak maken?

We helpen u graag verder!