Beleid

Missie
De missie van de Hasselbraam is het aanbieden van kwalitatief goede kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar waarbij de organisatie nadrukkelijk rekening houdt met de wensen van de ouders. We kiezen voor een positieve benadering van kinderen en willen op deze wijze hun ontwikkeling proberen te stimuleren. De Hasselbraam geeft vorm aan deze missie op een wijze die geen onderscheid maakt in de achtergronden van kinderen. Respect voor de speciale gebeurtenissen en gewoonten die aan een bepaalde levensovertuiging ten grondslag liggen, is het uitgangspunt waarbij er zoveel mogelijk aan de kinderen wordt uitgelegd welke betekenis de speciale gebeurtenis heeft in de betreffende levensovertuiging.

Voor een goede ontwikkelingsgerichte zorg en een goede administratieve afhandeling van de geleverde diensten, is het beschikken over voldoende en juiste informatie van groot belang. Veiligheid, zorgvuldigheid en vertrouwen kunnen niet zonder goede afspraken over de privacy van uw persoonsgegevens.

In ons bedrijf vinden we het belangrijk dat we zorgvuldig met uw gegevens omgaan en willen we u goed op de hoogte brengen over de gegevens die wij bewaren en op welke manier we die bewaren en de vertrouwelijkheid van privacy gevoelige informatie beschermen. U kunt hier het privacyreglement van de Hasselbraam inzien.

Heb je een vraag over een van onze diensten of wil je een afspraak maken?

We helpen je graag verder!