Buitenschoolse opvang

Algemeen
Buitenschoolse opvang bestaat uit voorschoolse opvang, naschoolse opvang en vakantieopvang. Naast deze reguliere opvang is er bij incidentele sluiting van scholen, bijvoorbeeld door studiedagen van leerkrachten, veelal ook opvang op de bso mogelijk.
De Buitenschoolse opvang is een onderdeel van de opvoeding en begeleiding van kinderen in een belangrijke ontwikkelingsfase van hun leven. Wij zorgen voor een pedagogisch verantwoorde, veilige en warme omgeving, waarbinnen uw kind zich geborgen en plezierig voelt.
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is zelfstandig worden een terugkerend item. Om dit te stimuleren, mogen de kinderen onder andere meedenken over wat goed en wat beter kan op de buitenschoolse opvang.

Activiteiten
Het activiteitenaanbod op de buitenschoolse opvang wordt afgestemd op de verschillende leeftijden en interesses van kinderen. Er is voor iedereen wat te doen en de kinderen krijgen binnen bepaalde grenzen, de ruimte om zelf te bepalen wat zij willen doen. Vanzelfsprekend worden de kinderen begeleid bij de activiteiten. In de vakanties bieden we de kinderen een uitgebreid activiteitenprogramma met activiteiten die soms ook buiten de locatie plaatsvinden.

Heeft u een vraag over een van onze diensten of wilt u je een afspraak maken?

We helpen u graag verder!