Oudercommissie

De oudercommissie biedt ouders de mogelijkheid mee te denken en te adviseren over belangrijke zaken binnen de kinderopvang. Vanuit de wet op de kinderopvang heeft de oudercommissie het recht De Hasselbraam te adviseren over de volgende onderwerpen:

  • Pedagogisch beleidsplan
  • Voedingsaangelegenheden
  • Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
  • Openingstijden
  • Klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de Klachtencommissie
  • Prijs van de kinderopvang
  • Kwaliteitsbeleid o.a. Het aantal kinderen per leidster, groepsgrootte, opleidingseisen en inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding

Wie zitten er in de oudercommissie?
EEXT: voorzitter Rubert Bruining (vader van Yenthe en Diede), Barbera Wolf (moeder van Merel en Madelief), Karina Schuurke (moeder van Damian, Ruben en Anieska), Siska Kanninga (moeder van Sem en Zoë).

GIETERVEEN: Henriette Braam, voorzitter Gieterveen (moeder van Els en Rik), Chris Kombrink (vader van Daan)

EEXTERVEEN/ANNERVEENSCHEKANAAL: voorzitter Pascal Blomberg (vader van Evy, Imre en Jelte), Seth Klein Haneveld (vader van Sarah en Han), Rolina Esschendal (moeder van Rik), Grazyna Jurkiewicz (moeder van Amber)

U kunt één van hen altijd aanspreken of anders onder vermelding van de locatie een e-mail sturen naar: oudercommissie@kinderopvangdehasselbraam.nl.

Wat doen we verder
Naast het adviseren van De Hasselbraam, organiseert de oudercommissie een aantal vaste activiteiten zoals een thema-avond, de Nieuwjaarsborrel en de barbecue. Over onze activiteiten informeren we jullie via de website en de nieuwsbrief. De activiteiten en werkwijze van de oudercommissie zijn vastgelegd in het oudercommissiereglement en huishoudelijk reglement. Zowel deze reglementen als de notulen van onze vergaderingen vind je hier*.

*Inloggen vereist

Heb je een vraag over een van onze diensten of wil je een afspraak maken?

We helpen je graag verder!