Oudercommissie Gasselte

In Gasselte hebben we een enthousiaste, actieve oudercommissie.

Onze oc-leden:
Gisa Korthuis (moeder van Jarno, Lotte en Remco)
Mariska Nauta (moeder van Mirthe)
Diana Mulder (moeder van Marlijn en Vayèn)
Marzila Rasul (moeder van Kyan)
Natasja Ausema (Moeder van Filan)

Wat doet een oudercommissie:
De oudercommissie is gevormd door een aantal actieve ouders die het leuk vinden betrokken te zijn bij het wel en wee van de Hasselbraam. Zij behartigen de belangen van de ouders en zijn betrokken bij het ondersteunen van een aantal activiteiten die de Hasselbraam organiseert. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang. Ook helpen ze de pedagogisch medewerksters waar het nodig is en bieden hulp tijdens activiteiten, bijvoorbeeld het jaarlijkse schoolreisje.
Minstens vier keer per jaar komen zij samen, waarbij de oudercommissie met de leidinggevende en een pedagogisch medewerker met elkaar om tafel gaan om deze punten te bespreken en eventueel uit te werken. De notulen van de oudercommissievergadering vindt u hier.
U kunt altijd één van de oc-leden aanspreken voor vragen, suggesties en klachten, zodat zij zo goed mogelijk uw belangen en die van uw kind(eren) kunnen waarborgen.