Peuterspeelzalen bij de Hasselbraam

De Hasselbraam biedt in Eext, Eexterveen, Gieterveen en Gasselte, peuterspeelzaal aan. Dit is een programma dat speciaal is opgezet voor peuters van twee tot vier jaar.
De leidster(s) en de vrijwilliger(s) voeren samen het programma uit.

De peuterspeelzaal is bij ons geïntegreerd met de kinderopvang zodat het ochtendprogramma voor alle peuters van 2-4 jaar hetzelfde is. Dit heeft de volgende voordelen:

  1. Op een groep van 16 kinderen werken we nu met twee  professionele krachten. Daarnaast is er altijd een hulpleidster aanwezig.
  2. Er is meer begeleiding op de peuterspeelzaal en daardoor meer tijd om aandacht te besteden aan de behoefte van uw kind. Soms is dit een extra steuntje in de ontwikkeling van het kind, maar het kan ook zijn dat uw kind juist al toe is aan een grotere uitdaging.
  3. We werken nu met het programma Piramide. Hiermee besteden we heel bewust aandacht aan de taalontwikkeling en het leren van nieuwe woorden en begrippen aan kinderen.
  4. Zowel peuterspeelzaalkinderen als kinderopvangkinderen krijgen dezelfde uitgangsbasis als voorbereiding op de basisschool.

Visie op peuteropvang
Het doel van de peuterspeelzaal is om kinderen van 2 tot 4 jaar de gelegenheid te bieden zich al spelend te ontwikkelen. De kinderen spelen in vaste groepen met steeds dezelfde leidsters. Dat geeft een gevoel van stabiliteit en geborgenheid. In dat klimaat durven peuters nieuwe ontdekkingen te doen en kunnen ze vriendschap opbouwen met leeftijdgenootjes.
De peuterspeelzaal vormt een uitstekende voorbereiding op de basisschool. Kinderen wennen aan het verblijf in een groep, aan een vaste structuur van terugkerende activiteiten en aan een leidster die het programma aangeeft.

Peuterspeelzaalprogramma
We werken met de Piramidemethode waarbij we rondom het thema een aantal vaste elementen aanbieden variërend van lezen, zingen, een groepsactiviteit of knutselwerkjes. Er zijn op iedere dag een aantal vaste terugkerende momenten (het noemen van de namen/vertelrondje, groepsactiviteiten, vrij spelen, eten). Dit geeft een kind houvast en zorgt voor voldoende afwisseling van rust en activiteiten. Bij de activiteiten zorgen wij ook voor een goede afwisseling in binnen en buiten activiteiten.

Openingstijden
Kijk voor de openingstijden op de pagina van de peuterspeelzaal van uw keuze. Het standaardaanbod is twee ochtenden van 3,5 uur.

Tarieven
De eigen bijdrage is altijd afhankelijk van uw inkomen. Tweeverdieners, of alleenstaande ouders die werken, maken gebruik van de kinderopvangtoeslag.

Voor ouders die geen gebruik kunnen maken van de kinderopvangtoeslag is er de gemeentelijke regeling, voor een tegemoetkoming in de kosten. Deze regeling wordt via de Hasselbraam aangevraagd. Hierbij varieert uw eigen bijdrage van € 17,- tot € 90,- per maand. Naast uw bijdrage ontvangen wij dan een bijdrage van de Gemeente Aa en Hunze.

Heeft u een vraag over een van onze diensten of wilt u een afspraak maken?

We helpen u graag verder!

Contactformulier